Điều khoản Sử dụng

Trading-platforms.net và người truy cập vào trang web này, sau đây gọi là “Người dùng”, đã ký kết một thỏa thuận như sau:

  • Trading-platforms.net là một nền tảng quốc tế tập hợp các nhà giao dịch trực tuyến (Người dùng) và cung cấp cho họ thông tin về các nhà môi giới được giới thiệu trên trang web này, sau đây gọi là “Nhà môi giới”.
  • Trading-platforms.net cam kết không tăng spread và không tính bất kỳ hoa hồng bổ sung nào khi Người dùng quyết định hợp tác và giao dịch tiếp với bất kỳ Nhà môi giới nào.
  • Trading-platforms.net không có quyền trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Người dùng trong trường hợp Nhà môi giới từ chối trả bồi thường. Sự từ chối như vậy có thể do Người dùng vi phạm các điều kiện giao dịch của Nhà môi giới này hoặc vì các lý do khác. Exness PK LLP chỉ là một nền tảng thông tin và không có mối quan hệ tài chính với Người dùng.
  • Người dùng không thể đăng ký bất kỳ Hồ sơ nào trên Trading-platforms.net vì đây chỉ là một nền tảng thông tin mà không có mối quan hệ tài chính với Người dùng.
  • Trading-platforms.net cam kết không cho phép chuyển giao thông tin nhận được từ Người dùng cho bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật được đăng trên trang web này.
  • Trading-platforms.net không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên trang web này hoặc trên các trang web bên thứ ba được liên kết với trang web này, nhưng sẽ cố gắng hết sức để duy trì tính chính xác và cập nhật của thông tin.
  • Trading-platforms.net không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ trên tài khoản của khách hàng do sử dụng các thông tin phân tích và thông tin khác có sẵn trên trang web này.
  • Tất cả thông tin trên trang web này thuộc về Trading-platforms.net và không thể được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự đồng ý của công ty.
  • Trading-platforms.net có quyền chặn truy cập của Người dùng vào nền tảng trong trường hợp có cố gắng truy cập trái phép vào thông tin trên trang web, spam, đối xử thiếu lịch sự với nhân viên của công ty và các hành động khác cản trở hoạt động bình thường của trang web.